http://www.shop.dkmat.dk/

Din indkøbskurv er tom


Alle priser er ekskl. moms og levering.Tilbage
FN's 17 verdensmål
FN's 17 verdensmål
Pris
DKK 210,00
Varenr:
MATEMATIKKENS DAG
 At arbejde med de 17 verdensmål er et arbejde, som FN’s medlemslande har forpligtet sig til. FN(Forenede Nationer) blev stiftet umiddelbart efter 2. verdenskrig.FN skal arbejde for en mere fredelig verden at leve i.
Flere politikere siger, at denne vision ikke kan opfyldes, med mindre medlemslandene får udarbejdet strategier til at løse de store udfordringer, verden står overfor. Arbejdet med de 17 verdensmål er en måde at sætte struktur på det. 
Matematik og de 17 verdensmål.
I FN er man blevet enige om, at hvis flere lande udarbejder love,som gør det muligt at nå alle 17 verdensmål, så kan verden blive et bedre sted.For at få indført den slags love vil man starte med, at flere lande(helst alle) skal tælle og beregne, hvordan det er lige nu. Landene skal altså bruge matematik for at vise, hvordan det er hos dem – og hvordan det efterhånden(forhåbentlig) går bedre og bedre! Størstedelen af indikatorerne for FN’s mål mod en bæredygtig og fredeligere verden er beskrevet matematisk – de er udtrykt ved tal, fx: Der skal være et bestemt antal lande som … , eller Andelen af …. skal være …I materialet i denne bog og på den tilhørende hjemmeside er der flere muligheder for at bruge god matematik til at tælle, beregne og illustrere, hvordan noget er eller kunne blive hos jer, i Danmark eller ude i verden. Der er masser af matematiske redskaber, eleverne kan lære at anvende.
Der er masser af muligheder for at lære om den verden, vi lever i.Måske kan eleverne selv finde på noget, der kan hjælpe til at nå lidt længere ad vejen til en fredeligere og mere bæredygtig verden. 
Gerne med matematikken som hjælpeværktøj.                                                                                      

Eksemplarfremstilling elektronisk eller papirkopier/prints til undervisningsbrug er kun tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node indenfor de rammer, der er nævnt i aftalen.  

Sider: 240 - Forfattere fra hele landet.

ISBN: 978-87-93526-59-4
  
Forlaget MATEMATIK ApS, Hæderlighedsgyden 6, Nordby, 8305 Samsø, Email: mat.forlag@dkmat.dk, Tlf. 86 59 60 22, CVR.nr. 30 58 83 12 Copyright: Forlaget MATEMATIK ApS